ZWROTY I REKLAMACJE

1. W przypadku zawarcia umowy, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a tym samym zwrotu Towaru. Podstawa prawna: Art. 38 ustawy o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

2. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Najemca stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem (wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Najemcy, nr Towaru, nazwę Towaru i dokładny opis wady). Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora Najemca musi przesłać/zwrócić reklamowany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona, priorytetowa). Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 30 dni od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie w miarę dostępności wymieniony na inny.

3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Najemcy, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru.

4. Stwierdzone uszkodzenia lub braki artykułów (np. zbite szyby, plamy, dziury itp.) muszą być zgłaszane przez Najemcę niezwłocznie po odbiorze przesyłki. Jeżeli jakiekolwiek uszkodzenia lub braki w artykułach, zostaną zgłoszone po terminie uroczystości, nie będą one stanowić podstawy do skutecznego zgłoszenia reklamacji.

5. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

– pisemnej na adres: GOOD LOOK Karol Wyszyński, ul. Pułkowa 18, 15-143 Białystok
– formularza dostępnego na stronie Serwisu.

6.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika.

 

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu