• Dostawa

1. Najemca może samodzielnie odebrać Towar od Wynajmującego i go zwrócić. Adres odbiorów oraz zwrotów: ul. Pułkowa 18, 15-143 Białystok. Odbiór może nastąpić nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia. Najemcy przysługuje prawo do samodzielnego zamówienia wybranej przez siebie firmy kurierskiej do odbioru zamówionego Sprzętu. Wynajmujący za dodatkową opłatą, na życzenie Najemcy może podjąć się wysyłki kurierskiej sprzętu do Najemcy. Wysyłka nastąpi nie później niż 2 dni przed datą wydarzenia.

 

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia Sprzętu w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony w wyniku transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej zamówionej przez Wynajmującego na zlecenie Najemcy. Wszelkie ewentualne procesy reklamacyjne i odszkodowawcze związane z nieterminowym dostarczeniem, uszkodzeniem czy zniszczeniem Sprzętu przez firmę kurierską, leżą po stronie Najemcy.

 

3. W przypadku uszkodzenia Towarów podczas transportu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@GOOD-LOOK.pl

 

4. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu sprzętu do 2 dni po dacie wydarzenia przez Najemcę, dotyczy to również nieterminowego (z winy Najemcy) nadania kurierowi przesyłki zwrotnej, Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą za każdą kolejną rozpoczętą dobę przedłużenia okresu najmu, zgodnie z cennikiem najmu Towarów znajdującym się w Serwisie. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.

 

5. O fakcie wysłania Towaru przez Wynajmującego Najemca informowany jest wiadomością e-mail. Zgodnie z Regulaminem standardowe przesyłki powinny zostać doręczone do adresata w przeciągu 2 dni roboczych od daty nadania.

 

6. Zmiany ilości zamawianych produktów można dokonać maksymalnie na 14 dni roboczych  przed dniem wysyłki o maksymalnie +/-15% (w górę wyłącznie po weryfikacji dostępności towaru). W celu dokonania takiej korekty, prosimy o przesłanie informacji mailowej na adres: info@GOOD-LOOK.pl . Administrator każdorazowo zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiej dyspozycji, bez podania przyczyny. Administrator zrobi wszystko co możliwe, aby spełnić taką prośbę.